Menu

Algemene voorwaarden

Algemene betalings- en annuleringsvoorwaarden bij activiteiten


1.    Toepasselijkheid
1.1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – alle activiteiten georganiseerd vanuit ANBOS en ANBOS Kenniscentrum B.V. gevestigd te Woerden, hierna ook wel genoemd: “gebruiker”.
1.2.    In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die zich bij of via gebruiker inschrijft voor activiteiten.
1.3.    Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat voorafgaand aan de inschrijving voor een activiteit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.    Deelname
2.1.    Per activiteit wordt vastgesteld en gecommuniceerd welke voorwaarden gelden voor deelname, dus wie er mag deelnemen tegen welke prijs.  

3.    Prijzen
3.1.    Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW.
 
4.    Betaling
4.1.    U ontvangt voor uw deelname aan een activiteit een factuur, met uitzondering van activiteiten met een tarief van € 0,-. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 
5.    Annulering
5.1.    Annulering dient uitsluitend schriftelijk gemeld te worden: e-mail naar academy@anbos.nl
5.2.    Bij annulering tot vier weken voor aanvang van een activiteit, gehouden bij ANBOS in Woerden, waaraan kosten zijn verbonden, worden annulerings- en administratiekosten in rekening gebracht van 50% van de kosten van de betreffende activiteit. Bij annulering binnen vier weken voor de datum van de activiteit is het volledige bedrag verschuldigd. Tenzij anders is vermeld.

6.    Overmacht
6.1.    Indien de activiteit onverhoopt geen doorgang kan vinden, ontvangt u tijdig voor aanvang bericht. In dat geval bent u uiteraard geen kosten verschuldigd en vindt er restitutie plaats van een eventuele eerder betaalde bijdrage.

7.    Aansprakelijkheid
7.1.    Deelname aan een activiteit van de gebruiker geschiedt op eigen risico van de deelnemer en/of model.

Ja, ik accepteer cookies.

Deze website gebruikt cookies onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.